نخستین عرضه اولیه شرکت در فرابورس

توسط  در خبر

تعداد ۵۲ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از سهام شرکت[…]

بیشتر