جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

یازدهمین جلسه هم اندیشی تعالی شرکت های تابعه در محل دفتر مرکزی شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت ، یازدهمین جلسه هم اندیشی تعالی در محل دفتر مرکزی شرکت کشت و صنعت شریف آباد با حضور شرکتهای تابعه سازمان اقتصادی کوثر برگزار گردید . در این جلسه مهدی حدادنژاد مدیر تعالی سازمانی نسبت به چهارچوب قوانین تعیین شده تاکید داشت. شرکتهای تابعه که بصورت حضوری و آنلاین حضور داشتند مراحل تدوین تعالی خود را اعلام نموده و در خصوص هفتمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت روند اجرایی و در صد پیشرفت برنامه های شرکت خود را بصورت مدون اعلام کردند. در پایان جلسه تاکید شد تا اظهار نامه شرکتهای تابعه تا پایان تیر ماه سال جاری تدوین و تکیل شود .