جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گود برداری و حفاری دو قطعه استخر (منقضی شده)

مناقصه

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه اجرایی در زمینه :

گود برداری و حفاری دو قطعه استخر هر کدام به میزان ۱۵۰۰۰ متر مکعب و با متراژ ۷*۳۰*۸۰را از طریق مناقصه عمومی و اعلام نرخ مورد نظر بر اساس متر مکعب اجرا نماید.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

شماره تماس:

۰۹۱۲۷۸۹۱۷۶۱

زمان انتشار:۲۱ یا ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.