جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گزارش تصویری حضور دکتر حاج اکبری در نمایشگاه نهمین اجلاس مشترک ایران و قطر

اجلاس مشترک ایران و قطر

گزارش تصویری حضور دکتر حاج اکبری مدیر عامل شرکت  و بازدید از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر در نمایشگاه نهمین اجلاس کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر