کاهش وزن با شیر

جديدترين يافته پژوهشگران نشان مي دهد نوشيدن مداوم شير مي تواند به کاهش وزن کمک کند.
محققان در يک بررسي دو ساله دريافتند افراد بزرگسالي که روزانه دو ليوان شير مي نوشند نسبت به افرادي که کمتر و يا اصلا شير و ديگر فرآورده هاي لبني نمي نوشند حدود شش کيلوگرم کاهش وزن دارند.
آنها در اين بررسي بيش از 300 زن و مرد دچار اضافه وزن 40 تا 65 ساله را به مدت دو سال تحت رژيم غذايي کم چربي، مديترانه اي و يا کم کربوهيدرات قرار دادند.
محققان دريافتند صرف نظر از رژيم غذايي، افرادي که بيشترين ميزان مصرف کلسيم (دو ليوان شير) را طي شش ماه داشتند، حدود شش کيلوگرم در پايان دو سال از وزن خود کاستند. اين در حالي است که اين کاهش وزن براي افرادي که روزانه نيم ليوان شير مي نوشيدند 5/3 کيلوگرم بود.
به گفته محققان، ويتامين دي موجب کاهش وزن مي شود. شير و فرآورده هاي لبني مهمترين منابع ويتامين دي در رژيم غذايي هستند.
نتايج اين تحقيقات در نشريه تغذيه باليني منتشر شده است.

منبع:سلامت نیوز

تاریخ: 4 بهمن 1389