جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پروژه عمرانی و اصلاحی در واحد دامپروری (سایت قدیم )

دامپروری

پروژه عمرانی و اصلاحی در واحد دامپروری (سایت قدیم))

مدیر عامل شرکت کشت و صنعت شریف آباد از پروژه عمرانی و اصلاحی در واحد دامپروری خبر داد و اظهار امیدواری کرد :

اتفاق مهمی در سایت قدیم مزرعه اتفاق افتاده وهمین امر  کمک شایانی در تسریع روند سود دهی دام خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت، دکتر سید محمود حاج اکبری از چندین پروژه ی شرکت کشت و صنعت شریف آباد در دست اقدام خبر داد وگفت: یکی از پروژه های مهم در شرکت کشت و صنعت شریف آباد تعمیر و مسطح کردن مسیر خوراک ریزی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع است که فیدرها موقع خوراک ریزی بدلیل سنگ و ناهمواری مسیر بسیار آسیب دیده و هزینه های بسیار زیادی در اثر خرابی دستگاهها تحمیل می شد  از طرفی وقتی دام خوراک می خورد بخش زیادی از خوراک دام پای آخور می ریزد ، پای آخور از لحاظ ساختاری طوری است که خوراک با گل و لای مخلوط شده ودیگر قابل استفاده نیست،

مدیر عامل شرکت اضافه کرد در حال حاضر اتفاقهای خوبی افتاده و با تلاش همکاران مسیر رفت و آمد فیدرها و مسیر خوراک ریزی  جاده سازی و حدود ۵۰۰ متر مکعب بتن ریزی شده، همین امر در مسیر رفت و آمد فیدرها سبب سالم ماندن خوراک دام می شود از طرفی تسریع درمان دام بدلیل نزدیک بودن دام لنگش به محل شیر دوشی شده و کمک شایانی در بهبود تولید، بهبود درمان و همچنین عدم آسیب به دستگاهها و خوراک دام می شود و در جمع بندی کلی کمک زیادی در بحث سوددهی خواهد داشت.

از دیگر پروژه های جدید ومهم،  بازسازی و مرمت ساختمان شیر دوشی در سایت قدیم جهت بیمارستان جدید است.

هدف اصلی اجرای این طرح ایجاد شرایط بهتر ومناسب جهت درمان دام بیمار است.

دکتر حاج اکبری با اشاره به اینکه دامهای شرکت از نژاد اصیل هلشتاین می باشند و نیاز به مراقبت جدی دارند گفت: در سیستمی که اکنون جهت درمان دام استفاده می شود تراکم دام بیمار زیاد است و مسیری که دام در سه وعده می رود ناهموار بوده و پای آخورنیاز به تعمیرات مجدد داشت تا  دام آسیب نبیند و همین مسأله آسیب دام باعث کاهش تولید می شد در نتیجه میتوان در محل فعلی دامهای لنگشی را فقط نگهداری نمود که مسیر دام لنگش به شیردوشی نزدیک و آسیب و خطر کمتری دام را تهدید می کند.

براساس این استراتژی و تعیین محل جغرافیایی بیمارستانی جدید التاسیس در سایت قدیم دامی که مصدوم شده بدلیل کوتاهی مسیر،  سریع به بیمارستان جدید اننتقال داده و فضای حدود ۱۰۰ رأس دام لنگشی در مکان فعلی فراهم می شود .

 

 دراین مرکز بیمارستانی کلیه خدمات درمانی از جمله ریل واکسیناسیون ، باکس جراحی و خدمات درمانی دیگرانجام خواهد شد و  همزمان در چال شیر دوشی بیمارستان نیز می توان ۲۴ رأس دام را دوشید.

دکتر حاج اکبری اظهار کرد انشالله با احداث این پروژه ها بدلیل تعمیر و هموار بودن مسیر پای آخور تراکم فضا باز می شود، گله خوراک بهتر و سالمی را دریافت کرده و همچنین دام لنگشی مسیرنزدیکی تا سالن شیر دوشی طی میکند و همین امر خود بخود دلیلی در جهت تسریع روند سوددهی خواهد شد .