جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مزایده نوبت اول (منقضی شده)

مزایده

 

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد مقدار ۲۰۰۰۰ تن از کود تر (خیس) و کود نیمه خشک حاصل از دامپروری خود را، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.

محل ثبت نام: جاده قدیم قزوین-تهران، ابتدای جاده خاکعلی، بعداز پل راه آهن، سمت راست، شرکت کشت و صنعت شریف آباد

شماره تماس: ۳۲۵۶۲۰۰۶-۰۲۸

شماره همراه: ۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹ (اسماعیلی)

مهلت: از تاریخ انتشار ۹۹/١٢/١٢ به مدت یک هفته