جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مزایده نوبت اول(منقضی شده)

مزایده

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد مقدار مشخصی از خشکبار کشت شده ، به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

۱- بادام سنگی ۱۶۰۰ کیلوگرم

۲- بادام کاغذی ۱۵۰۰۰ کیلو گرم

۳- گردو ۵۰۰ کیلو گرم

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.

محل ثبت نام:جاده قدیم قزوین- تهران، ابتدای جاده خاکعلی، بعداز پل راه آهن، سمت راست، شرکت کشت و صنعت شریف آباد

شماره تماس ثابت: ۳۲۵۶۲۰۰۶-۰۲۸

همراه اسماعیلی: ۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹

آرام: ۰۹۱۵۹۲۳۷۷۶۱