جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات دامپروری

گزارش کنترل های داخلی 1402.09.30 گزارش کنترل های داخلی

این بخش از شرکت دارای ۸ واحد مجزا و کل جمعیت گله بیش از ۸۷۰۰ راس دام اصیل هلشتاین و شامل ۴۲۰۰ راس دام مولد با تولید سالانه بیشتر از ۵۰ هزار تن شیر، تولد تعداد ۳۸۰۰ راس گوساله نر و ماده در سال، فروش ۱۸۰۰ راس گوساله نر پرواری، ۶۰۰ راس تلیسه اصیل آبستن و حدود ۱۰۰۰ راس گاو ماده حذفی برای تولید گوشت در حال فعالیت می باشد.
شیر تولیدی از بخش دامداری از بالاترین کیفیت و استاندارد برخوردار است.

IMG_2060-min
دستاورد ها
  • بزرگترین گله رجیستر با خلوص ۱۰۰% در ایران
  • افزایش تعداد گله از ۱۴۲۰ راس به ۸۷۰۰ راس
  • بالا بردن راندمان تولید شیر روزانه بطور متوالی به ۱۵۰تن
  • پرورش گاو نر اصلاحی تحت نظارت مرکز اصلاح نژاد کشور بطور متوالی
  • تولید گوساله های نر اصیل جهت پرواربندی
  • استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده برای افزایش تولد گوساله های ماده
  • دارنده مقام برتر در جشنواره های گاو اصیل هلشتاین ایران
  • تولید کننده بیشترین تعداد گوساله نر اصلاح نژادی برای مرکز اصلاح نژاد کشور
  • پیشرو در اقدامات و عملیات اصلاح نژادی در کشور
  • برپایی پایگاه نمایشگاهی مرکز اصلاح نژاد از ابتدا تا کنون برای دانشگاهیان