جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات رابتا در عراق

محصولات رابتا در عراق

خبر خوب اینکه محصولات کارخانه رابتا وارد بازار عراق شد.

عرضه محصولات لبنی کارخانه رابتا در کشورهای همجوار از جمله کشور عراق گسترش یافت.

علی برکت الله