جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ماست

گزارش کنترل های داخلی 1402.09.30 گزارش کنترل های داخلی

ماست منبع سرشار کلسیم و انواع ویتامین هاست. ماست به دلیل دارا بودن باکتری های مفید بدن ویژه دستگاه گوارش را در برابر باکتری های مضر محافظت می کند. این باکتری های مفید ، همچنین مقدار زیادی ویتامین های گروه B تولید می کند که مصرف آن سیستم بدن را تقویت می کند، باکتریهای ماست قند شیر (لاکتوز ) را به اسید لاکتیک تبدیل می کنند و ماست را به غذای محبوب افرادی که بیماری عدم تحمل لاکتوز (لاکتوز اتبستولارنس) دارند تبدیل کرده است.

ماست