جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فروش ۵۰ راس دام حذفی گله (منقضی شده)

مزایده

آگهی مزایده(نوبت اول)

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعداد ۵۰ راس دام حذفی گله خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

محل ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد

تلفن هماهنگی و کسب اطلاعات:

۰۹۱۲۱۳۹۱۵۸۲-۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹

تاریخ انتشار آگهی: ١۴۰۰/۰٢/٢۰

مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.