جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فروش ۱۰۰ راس گوساله (از شیر گرفته شده)(منقضی شده)

مزایده

 

آگهی مزایده

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعداد ۱۰۰ راس گوساله (از شیر گرفته شده) خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰۴/۰۶

مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.

محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد

شماره تماس هماهنگی:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.