جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فروش مقدار ۲۰،۰۰۰ تن کود نیمه خشک تولید شده در واحد دامپروری

مزایده

 

آگهی مزایده(نوبت اول)

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد مقدار ۲۰،۰۰۰ تن کود نیمه خشک تولید شده در واحد دامپروری خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

تاریخ چاپ آگهی۱۴۰۱/۰۲/۰۴

مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.

محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد

تلفن:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹-۳۲۵۶۲۰۰۶-۰۲۸