جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فروش محصولات شرکت کشت و صنعت شریف آباد در خردادماه سال جاری، در رکوردی بی سابقه ۳۱% افزایش یافت.

فروش محصولات شرکت کشت و صنعت شریف آباد در خردادماه سال جاری، در رکوردی بی سابقه ۳۱% افزایش یافت.

 

به گزارش روابط عمومی ، شرکت کشت و صنعت شریف آباد با نماد بورسی «زشریف» در عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ توانسته است معادل ۸۶۷,۶۲۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش برساند.

 

مقایسه این آمار با دوره یک ماهه مشابه در سال گذشته، نشان دهنده رشد فروش محصولات و افزایشی بالغ بر ۳۱% است.

 

گفتنی است «زشریف» با سرمایه ثبت شده ۲,۴۰۴,۷۸۷ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مبلغ ۴,۵۲۵,۸۵۴ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۱% رشد داشته است.