جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فروش قسمتی از باغ بادام و باغ گردو(منقضی شده)

مزایده

 

آگهی مزایده

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد محصول سر درختی :

۱-باغ بادام با مساحت ۱۵ هکتار(۱۱ هکتار درختان ۲۰ ساله و ۴ هکتار درختان ۴ ساله )

۲- باغ گردو با مساحت یک هکتار

خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

تاریخ نشر آگهی: ١۴۰۰/۰٣/٣۰

مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.

محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد

تلفن:۰۹۱۱۱۸۵۰۱۳٨

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.