جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فروش دام های بیمارستانی و لاشه خود(منقضی شده)

مزایده

آگهی مزایده(نوبت اول)

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد دام های بیمارستانی و لاشه خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

محل ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد

شماره های تماس:

۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹

۰۲۸-۳۲۵۶۲۰۰۶

۰۹۱۲۱۳۹۱۵۸۲

تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰١/٢٣

مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.