جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فروش حدود ۵۰۰۰۰ کیلوگرم از ضایعات

مزایده

آگهی مزایده

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد حدود ۵۰۰۰۰ کیلوگرم از ضایعات خود را از طریق مزایده عمومی به هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

لذا جهت دریافت اسناد مزایده از طریق واحد مالی واقع در سایت مجتمع واقع در استان قزوین -شهرستان البرز-شهر محمدیه -کیلومتر ۱۷ جاده قدیم قزوین -تهران، ابتدای جاده خاکعلی ، بعد از راه آهن -فرعی اول ، سمت راست ، شرکت کشت و صنعت شریف آباد مراجعه و جهت هماهنگی در خصوص بازدید از محل دپوی ضایعات مذکور با شماره ۰۹۱۲۷۸۹۱۷۶۱ تماس حاصل نماید.

مهلت دریافت اسناد و شرکت در مزایده تا پایان روز ۱۴۰۱/۰۹/۰۲