جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فروش تعداد ۳ دستگاه خودروی سواری

مزایده

آگهی مزایده

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعداد ۳ دستگاه خودروی سواری خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

۱-یک دستگاه خودرو سواری سمند سورن مدل ۱۳۸۷

۲-یک دستگاه خودرو سواری سمند LX مدل ۱۳۸۹

۳-یک دستگاه خودرو سواری سمند سورن مدل  ۱۳۹۵

تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰٩/١٣

مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.

محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد

تلفن هماهنگی:۰۹۱۲۷۸۹۱۷۶۱

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.