جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فروش تعدادی گوساله نر پرواری با وزن ۴۰۰ تا ۴۷۰ کیلوگرمی(منقضی شده)

مزایده

 

آگهی مزایده

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی گوساله نر پرواری با وزن ۴۰۰ تا ۴۷۰ کیلوگرمی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰۶/٢۵

مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.

محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد

شماره تماس هماهنگی:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.