جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فروش تعدادی گوساله نر شیر خوار و قطع شیر و همچنین دام حذفی و لاشه(منقضی شده)

مزایده

 

آگهی مزایده

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی گوساله نر شیر خوار و قطع شیر و همچنین دام حذفی و لاشه خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند:

تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰٨/۰٨

مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.

محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد

تلفن هماهنگی:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.