جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فروش تعدادی دام حذفی گله(منقضی شده)

مزایده

 

آگهی مزایده(نوبت اول)

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی دام حذفی گله خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰.۰۳.۱۸

مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.

محل ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد

تلفن هماهنگی:

۰۹۱۲۱۳۹۱۵۸۲-۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.