جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فروش تعدادی دام حذفی و گوساله نر

مزایده

آگهی مزایده

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی دام حذفی و گوساله نر خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

تاریخ چاپ آگهی:۱۴۰۱/۰۲/۲۴

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.

محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد

تلفن:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹-۳۲۵۶۲۰۰۶-۰۲۸