جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فروش تعدادی دام حذفی و لاشه و بیمارستانی و گوساله نر شیرخوار، قطع شیر و پرواری

مزایده

آگهی مزایده

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی دام حذفی و لاشه و بیمارستانی و گوساله نر شیرخوار، قطع شیر و پرواری خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰٩/۰۶

مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.

محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد

تلفن هماهنگی:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.