جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فروش تعدادی دام حذفی (لاشه) و گوساله نر و ماده تلیسه

مزایده

آگهی مزایده

شرکت کشت وصنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی دام حذفی (لاشه) و گوساله نر و ماده تلیسه خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

محل بازدید :جاده قدیم تهران،ابتدای جاده خاکعلی ،بعد از پل راه آهن سمت راست ،شرکت کشت و صنعت شریف آباد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۸۳۲۵۶۲۰۰۶ (آقای محمدی) تماس حاصل فرمائید.