جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فروش تعدادی تلیسه آبستن ۵ تا ۶ ماهه(منقضی شده)

مزایده

 

آگهی مزایده (نوبت دوم)

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی تلیسه آبستن ۵ تا ۶ ماهه خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰٨/١٩

مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.

محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد

تلفن هماهنگی:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد