جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد

مزایده

آگهی مزایده

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی از ماشین آلات مازاد  خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

۱-یک دستگاه کمپوسترنر

۲-یک دستگاه کود ریز مهرگان ماشین

۳-یک دستگاه فیدر خوراک ریز جیلور

تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰٩/۰٧

مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.

محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد

تلفن هماهنگی:۰۹۱۲۷۸۹۱۷۶۱

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.