جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فروش تعدادی از دستگاه های مازاد تولید

مزایده

 

آگهی مزایده دستگاه های مازاد تولید کارخانه رابتا

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی از دستگاه های مازاد تولید خود را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل به فروش برساند:

۱-دستگاه پر کن شیر در پاکتهای نایلونی به ظرفیت ۲۰۰۰ پاکت در ساعت

۲-دستگاه تغلیظ شیر (uf) به ظرفیت اسمی ۷ تن شیر در ساعت

۳-دستگاه تولید پیوسته کره ( Churn)  با ظرفیت اسمی تولید ۳ تن خامه در ساعت

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ نسبت به تهیه اسناد مزایده و بازدید از ادوات موضوع مزایده از طریق مراجعه به آدرس اتوبان تهران –قم-شهرک صنعتی شکوهیه ، بلوار چمران هفتم پلاک ۳۶G کارخانه لبنی رابتا ،

تلفن ۰۲۵-۳۳۳۴۰۲۶۳ اقدام نمایند.

مدت شرکت در مزایده یک هفته و تاریخ بازگشایی پاکت های اعلام قیمت ۹ روز از تاریخ شروع واگذاری اسناد مزایده و همچنین هزینه چاپ آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.