جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فروش تعدادی از دستگاه های خط تولید(منقضی شده)

مزایده

 

آگهی مزایده(نوبت اول)

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی از دستگاه های خط تولید موجود در شرکت متبوع خود را، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

۱-یک دستگاه تری بلوک

۲-یک دستگاه دهانه ۷۵ کاسپین

۳-یک دستگاه دهانه ۱۲۵ کاسپین

۴-یک دستگاه دهانه ۹۵ اسپید صنعت

۵-دو دستگاه پر کن شیر کیسه ایی

۶-دستگاه۱۳*۹ مازند فیلتر

۷-دو مخزن یک تن نگهداری

۸-یک مخزن ۵ تن نگهداری

۹-دو مخزن بافر استیل یک تن

 

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

محل ثبت نام : قم-شهرک صنعتی شکوهیه.شرکت رابتا

و یا از طریق شماره تماس های: اقای نوری

۰۹۱۲۱۳۹۱۵۸۲

۰۹۱۲۳۰۲۱۹۱۶

۰۲۵۳۳۳۴۰۲۶۵

زمان انتشار:۲۱ یا ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.