جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فرآیند ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی سال ۱۴۰۲ شرکت کشت و صنعت شریف آباد انجام شد

کشت و صنعت شریف آباد

فرآیند ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی سال ۱۴۰۲ شرکت کشت و صنعت شریف آباد انجام شد

با حضور ارزیابان مرکز تعالی سازمانی در شرکت  کشت و صنعت شریف آباد ، در روز ۲۳ دی ماه با حضور در محل مزرعه و روزهای۲۴و ۲۵ دی ماه۱۴۰۲  در دفتر مرکزی ارزیابی این شرکت صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت ، در ادامه فرآیند شرکت در جایزه ملی تعالی سازمانی سال ۱۴۰۲ و برگزاری مراحلی همچون تدوین اظهارنامه، خودارزیابی و تدوین پروژه‌های بهبود، مرکز ملی تعالی سازمانی حضور داشتند

در این مرحله که بعد از ارسال اظهارنامه و خودارزیابی‌ها انجام می‌شود، دبیرخانه مرکز ملی تعالی سازمانی اقدام به تعیین تیم ارزیابی نمود و نسخه‌ای از اظهارنامه را در اختیار تیم ارزیاب قرار داد. تیم ارزیابی بعد از مطالعه دقیق اظهارنامه با هماهنگی سازمان، برای بازدید، در دفتز مرکزی شرکت کشت و صنعت شریف آباد حضور یافتند و فرآیندهای شرکت در بخش های مختلف را ارزیابی و در پایان جهت بررسی و اجماع تشکیل جلسه نمودند

لازم به ذکر است که شرکت در ارزیابی سال گذشته، تقدیرنامه یک ستاره دریافت نموده بود و امسال برنامه‌ریزی جهت اخذ تقدیرنامه دو ستاره نموده است.