جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شیر کم چرب ۲.۵%

گزارش کنترل های داخلی 1402.09.30 گزارش کنترل های داخلی

شیر کم چرب ۲.۵% میان وعده بسیار مناسبی برای کهنسالان جهت تامین انرژی و کلسیم و ویتامین های مورد نیاز آن ها است.

شیر کم چرب 2.5%