جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شیر پرچرب ۳% رابتا

گزارش کنترل های داخلی 1402.09.30 گزارش کنترل های داخلی

شیر پرچرب ۳% رابتا منبع تامین چربی سالم و مناسب به عنوان حامل اصلی ویتامین های محلول در چربی به ویژه ویتامین A است.این محصول منبع مناسبی برای تامین کلسیم جوانان و نوجوانان است.

شیر پرچرب 3% رابتا