جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سیاست های ده گانه سازمان اقتصادی کوثر برای اجرای شعار سال

دکتر ناصر فخاری سیاست های ده گانه سازمان اقتصادی کوثر که مسیر اجرای شعار سال را هموار می سازد را به شرح زیر ابلاغ کرد:

 

سیاست های ده گانه سازمان اقتصادی کوثر برای اجرای شعار سال

  1. شناسایی و رفع گلوگاه های تولید
  2. شناسایی و رفع گلوگاه های هزینه
  3. افزایش صادرات
  4. واردات بی واسطه مواد اولیه تولید از قبیل نهاده ها و سایر ملزومات
  5. مولدسازی دارایی های کم بازده
  6. اصلاح ساختار سرمایه گذاری و خروج از بنگاه های کم بازده
  7. افزایش انضباط مالی و شفافیت عملیاتی
  8. کمک به مهار تورم
  9. رشد صددرصدی سودخالص و عملیاتی شرکت ها
  10. رفع چالش های فناورانه