جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سامانه پایش هوشمند رسا به کمک هوشمندسازی دامداری کشت و صنعت شریف آباد می آید

سامانه پایش هوشمند رسا به کمک هوشمندسازی دامداری کشت و صنعت شریف آباد می آید

 

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت شریف آباد اولین نشست و بررسی همکاری شرکت دانش بنیان ریزسامانه های سبز آیند (رسا) با مجموعه شرکت کشت و صنعت شریف آباد برگزار گردید.

در این نشست که در محل مزرعه کشت و صنعت شریف آباد برگزار شد، فعالان این حوزه با کمک هوشمندد سازی تجهیزات بلوس الکترونیکی برای نصب میکروجیپ تزریقی، پلاک گوش، سنسور دما، ثبت اتوماتیک شیر روزانه، سرویس تشخیص فحل، میزان مصرف آب، میزان مصرف ماده خشک، سرویس تشخیص لنگش، تشخیص زمان زایمان، تشخیص بارداری، تشخیص زمان زایش،  بیماری ورم پستان، گرمازدگی، واکسن وغیره را پیشنهاد دادند که پس از قرار گیری بر روی دام با استفاده از این سامانه در بازه های منظم، گزارش ها از طریق موبایل یا شبکه های ارتباطی در اختیار دامدار قرار خواهد گرفت. پیش بینی می شود این خدمات باعث کاهش هزینه های پرورش دام، افزایش بهره وری و افزایش رقابت پذیری شود

این تیم هوشمند سازی پس از قرارگیری میکرو چیپ تزریقی هوشمند، داخل شکمبه، قابلیتهای متنوع دیگری نیز و بسته به نوع هویت گذاری الکترونیکی مناسب جهت جلوگیری از سرقت ، همچنین افزایش سلامت گوشت  و شیربه دلیل حذف ورود دام های بیمار وبا کیفیت به دلیل تحرک سنجی و خوراک دهی مناسب دام را فراهم خواهد کرد.

 

 

.