جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

رکورد کلزا در مزرعه شریف آباد در دو سال پیاپی شکسته شد.

رکورد کلزا در مزرعه شریف آباد در دو سال پیاپی شکسته شد به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت شریف آباد، اواخر فصل بهار زمان برداشت کلزا است . مقدار مساحت مزارع کلزا برداشت شده در ۸۵ هکتار بطور متوسط در هر هکتار ۳/۵تن بوده است. این در حالی است که متوسط برداشت کلزا در سطح استان قزوین ۱/۸ و در سطح کشور ۱/۶ بوده ،که برای دومین سال پیاپی مزرعه کشت و صنعت شریف آباد بخش کشاورزی و زراعت رکورد برداشت در منطقه را با اختلاف دو برابر شکسته است.