جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

رکورد بهره وری کشت در دستان کشاورزی شریف آباد

رکورد بهره وری کشت گندم در بخش کشاورزی شرکت کشت و صنعت شریف آباد رقم خورد.

به گزارش روابط عمومی عملیات برداشت گندم سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ با استفاده از کمباین های پیشرفته کلاس وجاندیر با ثبت رکوردی تازه به اتمام رسید.

سطح برداشت گندم در ۱۶۱ هکتار مزارع وسیع بخش کشاورزی ۹۷۵ تن بوده که متوسط تولید در هر هکتار ۶۰۵۸ کیلوگرم و کارایی مصرف آب ۱/۳ (۱کیلوگرم بر متر مکعب ) می باشد.

مقدار شاخص گندم در سطح کشور ۰/۷ کیلوگرم می باشد که همچنان رکورد بهره وری گندم از نظر تولید و سطح زیر کشت به بخش زراعت مزرعه وسیع شریف آباد تعلق دارد.