جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

رویداد نمایشگاهی مسئله محور

رویداد نمایشگاهی مسئله محور

نمایشگاه کشاورزی، دامپروری، طیور وصنایع غذایی، صنایع الکترونیک وماشین های الکترونیکی. صنایع انرژی، صنایع ساختمانی، مالی، آموزش، بیمه وصنایع معادن

زمان: ۲ الی ۵ اسفند

مکان:نمایشگاه بین المللی تهران سالن   ۳۸A

رویداد نمایشگاهی مسئله محور