جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

رشد هزار میلیارد تومانی ارزش بازار شرکت کشت و صنعت شریف آباد

رشد هزار میلیارد تومانی ارزش بازار شرکت کشت و صنعت شریف آباد

ارزش سهام شرکت کشت و صنعت شریف آباد در یک ساله گذشته ۱۴۰ % رشد داشته است. این در حالیست که متوسط رشد گروه زراعت و دامپروری در بورس اوراق بهادار در یکسال گذشته ۵۵ % و متوسط رشد کل بازار ۴۳ % بوده است.

بر این اساس ارزش بازار شرکت کشت و صنعت شریف آباد در یکسال گذشته هزار میلیارد تومان رشد داشته است و از ۶۷۰ میلیارد تومان در ابتدای اردیبهشت سال۱۴۰۱ به بیش از ۱۶۷۰ میلیارد تومان در پایان معاملات روز سه شنبه ۰۵/۰۲/۱۴۰۲ رسیده است.

لازم به ذکر است قیمت سهام نماد زشریف در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ معادل ۲۹۰۴ ریال بوده است و قیمت این سهم در ۵ اردیبهشت امسال ۶۹۷۰ ریال است.