جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

رتبه اول شرکت کشت و صنعت شریف آباد در پایش گروه کشاورزی کوثر

شرکت کشت و صنعت شریف آباد

رتبه اول شرکت کشت و صنعت شریف آباد در پایش گروه کشاورزی کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت، به نقل از گروه کشاورزی کوثر در پایش ۵ ماهه شرکت های زیر مجموعه هلدینگ کشاورزی کوثر، که هفته گذشته در محل هلدینگ کشاورزی کوثر برگزار گردید،شرکت کشت و صنعت شریف آباد رتبه اول را در بین ۱۲ شرکت کسب نمود و همچنان به لطف خداوند و همت همکاران جایگاه و رکورد خود را در تمام بخش ها با قدرت و تلاش حفظ نموده است.