جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حضور رئیس اداره کل بیمه دام صندوق جهاد کشاورزی قزوین در شرکت کشت و صنعت شریف آباد

رئیس اداره کل بیمه دام صندوق جهاد کشاورزی قزوین با اشاره به پتانسیلهای مستعد در بخش دامپروری  شرکت کشت و صنعت شریف آباد، با برنامه ریزی جهت تقسیط و تخفیف بیمه دام  دراستای تولید پایدار این مجموعه قول مساعدت داد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت کشت و صنعت شریف آباد، دکترسید محمود حاج اکبری مدیرعامل شرکت در دیدار با دکتررضا صفری اصل رئیس اداره کل بیمه دام صندوق جهاد کشاورزی استان قزوین  که در محل مزرعه برگزار گردید ، ضمن خیر مقدم به ایشان، با اشاره به شعارامسال و فرمایشات مقام معظم رهبری با موضوع جهش تولید گفت: خوشبختانه شرکت کشت و صنعت شریف آباد ظرفیت‌های متعددی درحوزه دامپروری، کشاورزی و زراعت باغی دارد که باید برای این موارد برنامه توسعه‌ ای تدوین کرد.

مدیر عامل شرکت کشت و صنعت شریف آباد افزود: در حال حاضر این شرکت، با فروش شیرخام و گوشت دام  و محصولات لبنی خود می‌تواند درآمدزایی داشته باشد و از آنجائیکه واحدهای گاوداری صنعتی شامل طرح بیمه اجباری هستند، تمام دامهای این مجموعه ۱۰۰% بیمه شده اند چرا که درحوزه دام برخی بیماریها غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل ناگهانی است  وباید اطمینان حاصل کنیم در صورت بروز مشکلات و بیماریهایی که موجب تلفات و کشتار اجباری دام میشوند، بتوان جبران نمود. که برای تسهیل این امر نیاز به مساعدت از سوی صندوق بیمه دام جهاد کشاورزی است.

در ادامه، رضا صفری اصل رئیس اداره  کل بیمه دام صندوق بیمه جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه  سیاست استان مبنی بر حمایت از تولید بخصوص تولید داخلی است گفت: وظیفه ما تسهیل برای رسیدن به این هدف است و توسعه بیمه دامهای سنگین در دامداریهای صنعتی استان از جمله دامداری شرکت کشت و صنعت شریف آباد از مهمترین برنامه های مدون بیمه صندوق کشاورزی است

این مسئول ادامه داد ما باید به  واحدهای صنعتی این اطمینان را بدهیم درصورت بروز بیماریهای تهاجمی سریع بیمه  وارد عمل شود.
در این نشست مدیر عامل شرکت کشت و صصنعت شریف آباد در خصوص تسهیلات و طرح تقسیط و تخفیف در بیمه دام در خواست و تاکیدبر اهم موضوع کرد
رئیس اداره کل بیمه دام صندووق بیمه جهاد کشاورزی نیزبا قبول پیشنهاد فوق، قول همکاری در این زمینه را داد و گفت در سال زراعی جدید با ارائه راهکار جدید بر لزوم اهمیت سیاست بیمه تقسیطی می توان این امکان را  فراهم کرد تا با اولویت قراردادن جهش تولید داخلی ، ظرفیت بهره وری را افزایش داد.