جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دیدار مدیر عامل شرکت کشت و صنعت شریف آباد از دفتر مرکزی و مزرعه کشت و صنعت شریف آباد

دیدار مدیر عامل شرکت کشت و صنعت شریف آباد از دفتر مرکزی و مزرعه کشت و صنعت شریف آباد

دیدار مدیر عامل شرکت کشت و صنعت شریف آباد از دفتر مرکزی و مزرعه کشت و صنعت شریف آباد
به گزارش روابط عمومی صبح روز چهارشنبه ۱۰ آبان دکترحاج اکبری با همکاران دفتر مرکزی دیدار و گفتگویی صمیمانه داشت . در ادامه این دیدار صبح روز پنج شنبه ۱۱ آبان در محل مزرعه حضور یافته و پس از جلسه با معاونین و مدیران ،در خواست وچالش ها را بررسی و سپس به بازدید میدانی پرداخت و امکانات و تجهیزات لازم و مسائل اجرائی را در بخشهای مختلف بررسی نمود وبرجایگاه مهم و تاثیر گذار شرکت تاکید نمود . دکتر حاج اکبری در پایان بر حفظ شان سرمایه انسانی و نیروی کار اشاره کرد و تلاش در جهت خدمت به جامعه به ویژه جامعه ایثارگری و استمرار در جهت رفع موانع تولید و پیگیری جدی را در دستور کار خود و زیر مجموعه قرار داد.