جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خرید یک دستگاه مخزن شیر با ظرفیت ۲۵۰۰۰ لیتر و تیغه سه محور ماموت مدل ۱۴۰۰(منقضی شده)

مناقصه

 

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت خرید یک دستگاه: ۱-مخزن شیر با ظرفیت ۲۵۰۰۰ لیتر در کیفیت های نوع A,B,C بصورت چهارخانه ، دارای سیستم cip

۲- تیغه سه محور ماموت مدل ۱۴۰۰

از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

جهت دریافت اطلاعات و نحوه ارائه استعلام با شماره تلفن ۰۹۳۸۲۹۵۰۰۶۴ تماس حاصل نمایید.

تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰۵/٢١

ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت با در نظر گرفتن مالیات می باشد.

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.