جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خرید یک دستگاه “تراکتور ۳۹۹ دو دیفرانسیل مدل ۱۴۰۰”(منقضی شده)

مناقصه

 

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت خرید یک دستگاه “تراکتور ۳۹۹ دو دیفرانسیل مدل ۱۴۰۰”

از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

جهت دریافت اطلاعات و نحوه ارائه استعلام با شماره تلفن ۰۹۱۴۸۵۰۸۵۵۹تماس حاصل نمایید.

ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت با در نظر گرفتن مالیات می باشد.

تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰۵/١۰

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.