جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خرید یک دستگاه تبدیل خامه به کره (چرن) بصورت تمام اتوماتیک (منقضی شده)

مناقصه

 

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت تکمیل خط تولید  خود تعداد یک دستگاه تبدیل خامه به کره (چرن) بصورت تمام اتوماتیک با ظرفیت حداقل سه تن در ساعت ، را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

اطلاعات تماس:

اقای مهندس نوری

۰٩١٢٣۰٢١٩١۶

۰٢۵٣٣٣۴۰٢۶۵

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.