جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خرید ژئو ممبران به متراژ حدود ۱۰۰۰۰ متر مربع

مناقصه

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت خرید ژئو ممبران به متراژ حدود ۱۰۰۰۰ متر مربع از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰٩/۰٧

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.

جهت دریافت اطلاعات و نحوه ارائه استعلام با شماره تلفن ۰۹۱۲۷۸۹۱۷۶۱  تماس حاصل نمایید.

ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت با در نظر گرفتن مالیات می باشد.شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.