جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خرید دستگاه NIR و تجهیز آزمایشگاه خوراک دامپروری شرکت کشت و صنعت شریف آباد

خرید دستگاه NIR و تجهیز آزمایشگاه خوراک دامپروری شرکت کشت و صنعت شریف آباد
به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت شریف آباد دستگاه تجزیه خوراک دام با نام اختصاری (NIR) که از شرکت شیمی دارو کوثر خریداری شده بود در محل خوراکسازی کشت و صنعت شریف آباد راه اندازی شد
پس از این خوراک دام قابل اندازه گیری است. دستگاه (Near Infra Red) مناسب صنایع غلات و خوراک دام است و بوسیله تجهیزات نزدیک به اشعه مادون قرمز فاکتورهای خوراک دام شامل
۱- ماده خشک ۲-پروتئین ۳- چربی ۴-رطوبت ۵-خاکستر ۶-اسیدهای چرب ۷-فیبرموجود ۸-آمینو اسیدها و….
در کمتر از ۳۰ ثانیه با کالیبراسیون تجزیه، تحلیل و اندازه گیری می کند درنتیجه زمان بسیار کوتاهی، کاربرد ساده، آسان، کیفیت فرآیند را بررسی  و نتایج دقیق و قابل اعتمادی را ارائه می نماید.