جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خرید تجهیزات ذخیره ساز و سرور(منقضی شده)

مناقصه

 

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت خرید تجهیزات ذخیره ساز و سرور

از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

جهت دریافت و مشاهده لیست تجهیزات و قطعات و فرم ثبت نام با شماره تلفن ۸۸۵۳۷۵۴۲-۰۲۱ و داخلی۲۶۰ تماس حاصل نمایید.

ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.

تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰۴/٢٢

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.