جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حمل کود از محل دپوی شرکت به زمین های کشاورزی (منقضی شده)

مناقصه

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه خود در زمینه :حمل کود از محل دپوی شرکت به زمین های کشاورزی را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.

جهت مشاهده محل و دریافت فرم ثبت نام به آدرس:

جاده قدیم قزوین به تهران ، بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از پل راه آهن ،فرعی اول سمت راست مراجعه نمایید.

ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت سرویس و با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.

تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰٣/۰٣

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

شماره تماس هماهنگی:

۰۹۱۲۷۸۹۱۷۶۱