جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تولید و انتقال رویان(منقضی شده)

مناقصه

 

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت تولید و انتقال رویان از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا از اشخاص حقوقی واجد شرایط  دعوت بعمل می آید تا جهت شرکت در مناقصه انتخاب پیمانکار از طریق مراجعه به محل این شرکت اقدام نمایند.

تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰۶/٢۴

لازم به ذکر است استعلام قیمت با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.

آدرس شرکت: قزوین کیلومتر ۱۷ جاده قدیم قزوین آبیک. سه راهی خاکعلی بعد از پل راه آهن شرکت کشت و صنعت شریف آباد.

تلفن هماهنگی:۰۲۸۳۲۵۶۰۱۹۲

۰۹۱۴۴۵۴۶۹۳۳

ضمنا هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می‌باشد.