جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تهیه مصالح ساخت و تکمیل پروژه  یک باب سوله ماک خانه(منقضی شده)

مناقصه

 

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت تهیه مصالح ساخت و تکمیل پروژه  یک باب سوله ماک خانه خود به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

۱-تیرآهن ۱۴به تعداد حدود ۴۲ شاخه ۱۲ متری

۲-قوطی ۴۰۱۰۰۲/۵ میلیمتر به تعداد حدود ۲۳۸ شاخه ۶متری

۳-قوطی ۹۰۹۰۲/۵ میلیمتر به تعداد حدود ۴۳ شاخه ۶متری

۴-ناودانی ۱۰ به تعداد حدود ۱۰ شاخه ۶ متری

۵-ورق سقف به میزان ۱۴۰۰ متر مربع

۶-توری به میزان ۱۴۰۰ متر مربع

۷-پیچ شیروانی ۷سانتی به تعداد ۳۰۰۰ عدد

۸-توری سیمی جهت جلوگیری از ورود مگس به میزان  ۵۰۰ متر مربع

۹-میلگرد ۱۴ به مقدار ۲تن

۱۰-میلگرد ۸ به مقدار یک تن

۱۱-صفحه ۴۰۴۰۱۵ میلیمتر به تعداد ۴۶ عدد

۱۲-بولت نمره ۲۲ به تعداد حدود ۱۵۰ عدد

۱۳-مهره بر مبنای بولت مصرفی

 

جهت دریافت اطلاعات و نحوه ارائه استعلام با شماره تلفن ۰۹۱۲۴۰۶۰۶۴۸ و ۰۹۳۸۲۹۵۰۰۶۴ تماس حاصل نمایید.

تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰۵/٢۴

ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت با در نظر گرفتن مالیات می باشد.

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.